Документи

ЗАЯВКИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ОПЕРАТОРИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДГОТОВКА ПРИ ИНСПЕКЦИЯ
ФОРМУЛЯРИ ЗА ОПЕРАТОРИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ФЕРМИ – ПЧЕЛИ
1. ДНЕВНИК ЗА ЗАКУПЕНИ ПЧЕЛНИ МАЙКИ ОТВОДКИ
2.ДНЕВНИК ЗА ИЗПОЛЗВАНИ БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ
3. ПРОФИЛАКТИКА СРЕЩУ БОЛЕСТИ И ВЕТЕРИНАРНО ЛЕЧЕНИЕ
ФОРМУЛЯРИ ЗА ПРЕРАБОТВАТЕЛИ НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

1. ДНЕВНИК ВХОДЯЩ КОНТРОЛ