НУТРАМЕД ЕООД

орган за  сертификация на продукти и храни от земеделски произход

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ И СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ ПРИ ,,НУТРАМЕД“ ЕООД

Органът по сертификация на продукти при „НУТРАМЕД“ ЕООД е създаден през 2016г. като дейността му се финансира изцяло от базовата организация. Основополагащи в дейността по контрол и сертификация на Контролния орган са независимостта и безпристрастността, които са документирани, приети и прилагани от Ръководство и служителите на контролния орган.

Сертифициращият орган при „НУТРАМЕД“ ЕООД предлага услуги по контрол и сертификация на продукти на всички кандидати, чиято дейност съответства с обхвата на дейността на Контролния орган. Достъпността до услугите на Контролния орган при „НУТРАМЕД“ ЕООД не се влияе от големината на организацията на клиента, от неговото членство в асоциации или групи или от други дискриминационни условия.

Като механизъм за запазване на безпристрастността, осигуряване на равнопоставеност, към Органа по сертификация на продукти при „НУТРАМЕД“ ЕООД е създаден Съвет по сертификация, който се състои от независими представители на производители и други заинтересовани страни, включително експерти на организации за оценка и контрол.

Със Заповед № А 260 от 27.04.2018г. на Изпълнителния Директор на ИА “Българска служба за акредитация” Органът по сертификация на продукти при „НУТРАМЕД“ ЕООД е акредитиран съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17065:2012, като орган за сертификация на продукти (ОСП) за което е издаден Сертификат за акредитация БСА рег. № 16 ОСП/24.07.2018, валиден до 31.01.2021.

От 22.12.2017г. Органът за сертификация на продукти при „НУТРАМЕД“ ЕООД има издадено Разрешение № BG-BIO-22 от 22.12.2017г. от Министъра на земеделието, храните и горите да извършва контрол и сертификация на продукти произведени по биологичен метод съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 834/2007 и Регламент (ЕО) 889/2008.

Съгласно Заповед № РД 09-1025 от 16.11.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите ОСП при “НУТРАМЕД” ЕООД извършва контрол и сертификация на селскостопански продукти и храни със защитено географско указание (ЗГУ), храни със защитено наименование за произход (ЗНП) и храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ).

Във връзка с прилагането на Регламент 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни) “НУТРАМЕД” ЕООД има разработена инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, с която може да се запознаете в раздел Документи.

 

Производство на биологични продукти

Растениевъдно стопанство

Схема А:
живи или непреработени растителни продукти

Животновъдно стопанство

Схема А:
живи или непреработени продукти от животински произход

Преработка на биопродукти

Схема B:
преработени земеделски продукти предназначени за храна

Разпространение на биопродукти

Схема С:
събиране, транспортиране, съхранение и търговия с биопродукти

Производство на продукти и храни със защитено георгафско означение (ЗГО) / защитено географско указание (ЗГУ) и защитено наименование за произход (ЗНП)/, храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ)

Производство на ЗГО и ХТСХ

Схема:
земеделски продукти със защитено географско означение и храни с традиционно специфичен характер

 

  • ЗГУ Горнооряховски суджук
  • ЗГУ Българско розово масло
  • ХТСХ Филе Елена
  • ХТСХ Пастърма говежда
  • ХТСХ Кайсерован врат Тракия
  • ХТСХ Роле Трапезица
  • ХТСХ Луканка Панагюрска

АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ

 

Връзка с нас

 

Квалифициран екип ще отговори на Вашите въпроси

Не се колебайте да се свържете с нас на посочените телефони или попълнете контактната форма.

Адрес:

“Нутрамед” EООД
ул. „Сливница“ 6А, ет.6, офис 12
Пловдив 4003, България

Телефони за контакт с нас:

+359 87 801 70 38
+359 87 801 70 29
+359 89 543 96 90
+359 87 867 39 40

E-mail:   nutramed.ltd@gmail.com

Работно време:

Понеделник- Петък   09:00 – 18:00